MISJA

MISJA

Bielański Ośrodek Kultury jest żywą i od 40 lat prężnie działającą instytucją kultury znajdującą się na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany i bierze czynny udział w budowaniu jej współczesnej tożsamości z poszanowaniem tradycji i wielokulturowości.
Naszą misją jest tworzenie, inspirowanie i rozwijanie kulturowych kompetencji oraz wrażliwości na sztukę.
Realizujemy wielokierunkową, różnorodną działalność kulturalną rozbudzając, kształtując zainteresowania kulturalne mieszkańców, stwarzając uczestnikom możliwość samorealizacji. Aktywnie współpracujemy z lokalnymi środowiskami odpowiadając na ich potrzeby kulturalne.
Inspirujemy nowe projekty w zakresie kultury oraz oferujemy pomoc merytoryczną lokalnym twórcom i zespołom artystycznym.
Prowadzimy współpracę partnerską z instytucjami kultury, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami a także innymi organizatorami życia kulturalnego.
Na co dzień jesteśmy miejscem, gdzie oprócz stałych zajęć proponujemy cały wachlarz różnorodnych wydarzeń skierowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rozwijamy edukację kulturalną, warsztatową i projektową oraz promujemy grupy artystyczne poprzez wystawy malarskie, letnie plenery wyjazdowe, spektakle i koncerty młodych talentów.