Śpiew musicalowy i piosenka aktorska (młodzież 13+, dorośli)

Śpiew musicalowy i piosenka aktorska (młodzież 13+, dorośli)

Instruktor: Maryla Gralczyk

Terminy: uzgadniane indywidualnie

Koszty: 110 zł (lekcja 60 min)

Lekcje indywidualne. Zapisy bezpośrednio u instruktora kontakt 794-314-940

Maryla Gralczyk jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie na wydziale wokalno-aktorskim. Pedagog śpiewu solowego w szkołach muzycznych, sopranistka z bogatym dorobkiem koncertowym (muzyka barokowa, oratoryjno-kantatowa, operowa, operetkowa, pieśniarska i musicalowa), laureatka konkursu wokalnego im. Jana Kiepury, twórczyni i instruktor Akademii Musicalowej Egurrola Dance Studio.

    Proponuję zajęcia wokalne, których celem jest zainteresowanie młodego człowieka muzyką, rozbudzenie i rozwijanie jego uzdolnień muzycznych w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna.
    Punktem wyjścia jest klasyczna emisja, która zapewni higienę aparatu głosowego. Zgodnie z predyspozycjami mogę kształcić tylko klasycznie lub po jakimś czasie wdrożyć techniki musicalowe. Początek nauki emisji to ćwiczenia N. Vaccaia. Bardzo przystępne o pięknej melodyce i prostym tekście. Nie potrzebuję do tego akompaniatora. Mam materiały płytowe, z którymi młodzież może pracować. Następnym etapem są pieśni, na których już widać zdecydowanie, jakie predyspozycje posiada uczeń i jaką ma estetykę – czy bliżej mu do klasyki, czy musicalu, bądź muzyki rozrywkowej. Do tego etapu nauczania również posiadam akompaniamenty.
    Nauka emisji głosu, to także żmudne ćwiczenia głosowe i oddechowe, które powinny odbywać się na każdej lekcji przynajmniej przez 30 minut z krótkimi przerwami na odpoczynek. Na początku nauki wystarczy te pół godziny. Potem lekcja powinna trwać dłużej – do 1 godziny zegarowej.
    Z repertuaru klasycznego proponuję pieśni kompozytorów polskich – F. Chopina, S. Moniuszki i M. Karłowicza oraz proste arie starowłoskie.
    Materiały musicalowe są nieprzebrane. Młodzież, która się tym interesuje doskonale wie, co chciałaby śpiewać. Dostęp do nut jest powszechny. Najbardziej lubiane to: “Koty”, “Upiór w Operze”, “Romeo i Julia”, “Taniec Wampirów” i obecnie grane w teatrze Roma “Les Miserables”. Do tej części repertuaru dobrze byłoby, gdyby uczeń mógł współpracować z akompaniatorem.
    Na swoich zajęciach zwracam uwagę na poprawną wymowę, interpretację tekstu i środki wyrazu. Uczę koncentracji i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu oraz osiągnięcia swobody podczas występu estradowego. Proponuję również młodzieży pragnącej podjąć naukę w szkole muzycznej na wydziale wokalnym przygotowanie wokalne oraz dykcyjne.  Maryla Gralczyk    

Jeżeli uczestnik  miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 lub ma symptomy choroby prosimy  NIE UCZESTNIĆ  w zajęciach! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Będziemy wdzięczni za informowanie nas o ewentualnych chorobach, kwarantannach itp.

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK:   29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
– gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00

Osoby uczestniczące w zajęciach biorą udział w koncertach tematycznych organizowanych w Ośrodku! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z koncertów zbiorowych.