Studium z natury – rysunek i malarstwo (młodzież 12+, dorośli)

Studium z natury – rysunek i malarstwo (młodzież 12 +, dorośli)

Instruktor: Jacek Barszcz

Terminy: środy lub piątki, godz. 15.30 – 20.00   

Koszt: 120 zł odpłatność miesięczna , dodatkowo obowiązuje  opłata za materiały w wys. 20 zł./ miesięcznie.  Wejściówka jednorazowa -30 zł. Osoby, które uczestniczą w zajęciach w środę i w piątek- płacą podwójnie-czyli 240 zł/miesięcznie, opłata za materiały 40 zł.

Są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy!

Jeżeli uczestnik  miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 lub ma symptomy choroby prosimy  NIE UCZESTNIĆ  w zajęciach! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Będziemy wdzięczni za informowanie nas o ewentualnych chorobach, kwarantannach itp.

ZAPISZ SIĘ

Program: martwa natura, studium postaci ludzkiej z modela. Przygotowanie do egzaminów w szkołach plastycznych oraz rozwijanie własnych potrzeb kształtowania umiejętności rysunkowych i malarskich. Rysunek ołówkiem, węglem, tuszem; pastele. Malarstwo farbami akrylowymi na papierze i olejnymi na płótnie

Jacek Barszcz odbył studia w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu w latach: 1994 – 2000.  Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Wojciecha Sadleya w 2000 r. Wystawia od 1990 roku.  Artysta ma w swoim dorobku wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.  Bierze czynny udział w konkursach i przeglądach malarstwa.  Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, we Francji, w Holandii, w Niemczech, w Szwecji i w Nowej Zelandii.

Uczestnicy zajęć Studium z natury prezentowali swoje prace na wystawach zbiorowych w BOK w latach 2013-2019

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK:   29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
– gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00