Hip-hop dance; House Dance (młodzież 13+)

Techniki hip-hop dance i house dance powstały w drugiej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Choć style te znacznie różnią się od siebie, łączy je przede wszystkim freestyle, budowanie własnego charakteru w tańcu i wymianą energii między tancerzami. Zajęcia wymiennie będą obejmowały naukę tych dwóch stylów: technikę kroków, ćwiczenia rytmiczne i poznanie specyfiki gatunków muzyki jakimi są house i hip-hop, naukę kombinacji kroków i choreografii. 

Instruktor: Julia Janeczek                 

TERMIN: piątek 17.30 – 18.30

KOSZT: 90 zł odpłatność ryczałtowa, 30 zł wejściówka jednorazowa

Jeżeli uczestnik  miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 lub ma symptomy choroby prosimy  NIE UCZESTNIĆ  w zajęciach! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Będziemy wdzięczni za informowanie nas o ewentualnych chorobach, kwarantannach itp.

ZAPISZ SIĘ

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

  • przelewem na konto BOK:  29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
  • gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00