Zespół Taneczny “Indygo” (dzieci 6+)

Zespół tworzy choreografie opierające się na różnych technikach od tańca klasycznego do współczesnego, np. modern, jazz, zumba, street dance, hip-hop…
Poprzez odpowiednie ćwiczenia wyrabiana jest gracja, lekkość poruszania, rozwijana jest koordynacja ruchowa. Temu wszystkiemu służy praca nad prawidłowym ustawianiem ciała, dbałość o rozciąganie mięśni, powiększanie zakresu ruchu w stawach, wzmacnianie.

Instruktor:  Lidia Zych

Lidia Zych – dyplomowany instruktor tańca współczesnego, pedagog i choreograf. Absolwentka Studium Tańca Współczesnego i Choreografii w Poznaniu, Społecznej Szkoły Baletowej w Lublinie oraz Pedagogiki na UMCS w Lublinie. Występowała na scenie Państwowego Teatru Lalki i Aktora w Lublinie, należała do licznych grup teatrów tańca i pantomimy. Instruktor rekreacji ruchowej – fitness ze specjalnością Pilates, uczestniczka wielu szkoleń w dziedzinie jogi.

Koszt:  120 zł odpłatność miesięczna, 20 zł wejściówka jednorazowa

Terminy: wtorek, czwartek 17.30-18.30  

Są jeszcze wolne miejsca!

Jeżeli uczestnik  miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 lub ma symptomy choroby prosimy  NIE UCZESTNIĆ  w zajęciach! Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. Będziemy wdzięczni za informowanie nas o ewentualnych chorobach, kwarantannach itp.

ZAPISZ SIĘ

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać
– przelewem na konto BOK:   29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
– gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00