Przejdź do treści
logo logo

Jubileusz 40-lecia Bielańskiego Ośrodka Kultury

Trochę historii…

Uroczyste otwarcie Dzielnicowego Centrum Kultury Robotniczej na Bielanach odbyło się 1 marca 1980 roku. Działalność rozpoczęto od intensywnej akcji informacyjno – reklamowej skierowanej do mieszkańców żoliborskich osiedli i zakładów pracy. Znalazł tu swoje miejsce powstały rok wcześniej Robotniczy Klub Pracy Twórczej. Klub zrzeszał robotników uzdolnionych w różnych dziedzinach – malarzy, rzeźbiarzy, poetów, pisarzy. Równolegle z utworzeniem Centrum Kultury Robotniczej w różnych osiedlach żoliborskich powstawały świetlice i pracownie dla dzieci. Pod egidą Centrum działały: pracownia plastyczna przy ul. Potockiej 35, pracownia rzeźby przy ul. Cieszkowskiego 3/5, pracownia modelarstwa przy Szkole Podstawowej nr 247 przy ul. Wrzeciono 9, pracownia fotograficzna przy ul. Wrzeciono 2 oraz Żoliborska Orkiestra Młodzieżowa przy SP nr 247. Przez pierwsze 2 lata dyrektorem placówki była Mieczysława Jagodzińska. Od czerwca 1983 r. do 1993 r. dyrektorem była Halina Karbowiak-Szerszeń.  W październiku 1986 roku na wniosek władz warszawskich nastąpiła ostateczna likwidacja Parku Kultury na Bielanach.

W maju 1987 roku uchwałą Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Żoliborz została zmieniona nazwa placówki na Dzielnicowy Dom Kultury na Goldoniego z wytyczonymi zadaniami: upowszechnianie kultury, wychowanie i wszechstronną edukację. W maju 1993 roku władze Dzielnicy Żoliborz ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora placówki przy ulicy Goldoniego 1. Został nim Marian Zabiegałowski. W styczniu 1994 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy z Dzielnicowego Domu Kultury na Dzielnicowy Ośrodek Kultury. Systematycznie był rozszerzany cel działalności. Oferta programowa obejmowała różnorodne przedsięwzięcia rekreacyjno-sportowe i kulturalne. Uczestnikami zajęć stałych i imprez były dzieci, młodzież i dorośli, w tym także osoby niepełnosprawne. W 1993 roku z inicjatywy Rady Dzielnicy Warszawa-Żoliborz i Wydziału Kultury podjęto próbę stworzenia lobby kulturalnego w celu popularyzacji różnych dziedzin kultury wśród mieszkańców Żoliborza. W związku z tym nawiązano współpracę z różnymi środowiskami twórczymi powołując Klub Środowisk Twórczych przy Dzielnicowym Domu Kultury na Goldoniego. Odegrał on znaczną rolę w zbliżeniu twórców różnych dziedzin sztuki bez względu na ich polityczne orientacje. Pierwsze spotkanie odbyło się 4 stycznia 1994 r. Odtąd cyklicznie (raz w miesiącu) odbywała się prezentacja różnych dziedzin sztuki, w której uczestniczyły znane osobistości życia artystycznego. Duży wkład w działalność wniosła znana aktorka Alina Janowska. Od marca do września 1995 r. funkcję p.o dyrektora pełniła Krystyna Borowiec, a od września 1995 r. do czerwca 1996 r. p.o dyrektora była Mariola Góralska.

Wraz z powstaniem Gminy Warszawa-Bielany nasz Ośrodek przy ulicy Goldoniego 1 stał się instytucją gminną. Uchwałą Rady Gminy Warszawa Bielany z dnia 26 sierpnia 1995 roku została zmieniona nazwa na Bielański Ośrodek Kultury (BOK), wprowadzono także nowy statut – akt normatywy regulujący wszelkie zasadnicze zagadnienia instytucji kultury. Był jednostką wyodrębnioną prawnie, organizacyjnie i finansowo. W latach 1996 – 2009 Ośrodkiem kierowała Wanda Ścieżyńska. W 2001 r. przeprowadzony został kapitalny remont i rozbudowa Ośrodka. Zwiększenie powierzchni o 300 m kw. umożliwiło zwiększenie oferty proponowanych zajęć i wydarzeń artystycznych. Dzięki modernizacji wnętrze budynku zmieniło zupełnie wygląd. W czasie remontu Bielański Ośrodek Kultury nieustająco realizował swoje działania, by w 2003 r. w pełni rozwinąć skrzydła w odnowionej i powiększonej placówce. Po wejściu w życie w roku 2002 tzw. Ustawy Warszawskiej
i wprowadzeniu nowego podziału miasta organizatorem Ośrodka został Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.  Od marca do lipca 2009 r. z-cą dyrektora zostaje Ewa Perlińska, a od sierpnia do października 2009 rz-cą dyrektora jest Paweł Sobczak. W listopadzie 2009 r. konkurs na dyrektora wygrywa Piotr Wojewódzki i kieruje Ośrodkiem do 2013 r. W tym czasie w 2010 r. ma miejsce kolejny remont Ośrodka. Wnętrza zostają dostosowane i zaadaptowane do projektu „Teatr na Bielanach”. W 2013 roku dyrektorem Bielańskiego Ośrodka Kultury zostaje Jarosław Bobin.

Z biegiem lat Ośrodek doczekał się placówek filialnych, które w innych częściach Bielan i w inny sposób zagospodarowały przestrzeń do działań kulturalnych. Pierwsza, bo we wrześniu 2003 r. dla mieszkańców Wólki Węglowej powstała Filia BOK na ul. Estrady 112, w pobliżu Puszczy Kampinoskiej. W latach 2003 – 2007 kierownikiem tej placówki była Agata Gąsiorowska. Od 2007 r. kierownikiem została Krystyna Gzula, a od stycznia 2017 Iwona Mirosław Dolecka. Najmłodszą placówką, która powstała w 2017 roku jest Miejsce Aktywności Lokalnej na ul. Samogłoska 9 a. Koordynatorem tego miejsca jest Anna Płachecka.

Ośrodek kontynuuje kierunki działalności podejmowane wcześniej. Organizowane są różnego rodzaju imprezy, działają sekcje stałe i zespoły. Bardzo dobrze rozwija się współpraca ze środowiskiem twórczym. Koncertom i spotkaniom z twórcami towarzyszą wystawy, a oprócz znanych i utytułowanych osób pojawiają się ciekawi, młodzi twórcy działający w różnych dziedzinach sztuki. Odbywają się prezentacje i promocje twórców amatorskich. Niektóre z cykli zyskują odświeżoną szatę i cieszą się niezmiennym zainteresowaniem. Powstają nowe projekty własne i we współpracy z pasjonatami działalności animacyjnej i artystycznej. Każdy nowy rok kulturalny to nowe doświadczenia i wyzwania w zmieniającej się rzeczywistości.

Więcej o historii BOK w zakładce 40 lecie BOK—>historia

 

Newsletter

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia ​​​​​​​18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) od Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Wyrażenie zgody sprawi, że będziemy mogli przesyłać informacje o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Bielański Ośrodka Kultury. Więcej informacji - Polityka Prywatności.