Capoeira (dzieci, młodzież, dorośli)

Capoeira– jest jedną z manifestacji kultury brazylijskiej, posiadającą wyjątkowe, charakterystyczne cechy: jest to połączenie gry – tańca – rywalizacji do muzyki granej na tradycyjnych instrumentach perkusyjnych (berimbau, pandeiro, atabaque), rytmicznych klaśnięć dłoni i piosenek. Capoeira będąca wyjątkowym stylem aktywności jako jedyna ma korzenie brazylijskie i jest ściśle związana z innymi brazylijskimi tradycjami tego kręgu kulturowego. To praca nad koordynacją, zawsze wykonywana do muzyki, co znacznie poprawia wyczucie rytmu, jak i pozwala na zetknięcie się z egzotyczną kulturą Brazylii, jej tradycją muzyczną oraz językiem.

Kamil Głuszek (siódmy stopień zaawansowania – monitor). Swoje zainteresowania Capoeira rozpoczął w drugiej połowie lat 90-tych, a w roku 1998 w Katowicach wziął udział w swoich pierwszych warsztatach prowadzonych przez nauczycieli z Brazylii. W roku 2000 był współorganizatorem polskiej filii, brazylijskiej szkoły capoeira – Grupo de Capoeira Beribazu działającej do dzisiaj.
W latach 2003 – 2008 w ramach programu zajęć, na wydziałach: Wychowania Fizycznego oraz Turystyki i Rekreacji, przekazywał wiedzę na temat capoeira studentom Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  W latach 2008 – 2009 współpracował z Wyższą Szkołą Humanistyczno- Ekonomiczną w Łodzi, prowadząc zajęcia na wydziale kulturoznawstwa, specjalność; tancerz-choreograf.

Instruktor: Kamil Głuszek

Odpłatność: grupa dzieci, młodzież (grupa wtorkowa) – 80 zł miesięcznie, 20 zł zajęcia jednorazowe

Termin: (grupa młodzież, dzieci ) wtorek godz.17.00 – 18.00

Odpłatność: grupa dorośli (czwartkowa) – 100 zł miesięcznie, 30 zł zajęcia jednorazowe

Termin: (dorośli, zaawansowana 18+)  czwartek godz. 20.00 – 21.30

Grupa 2 x w tygodniu (wtorki, czwartki)- odpłatność 140 zł – od listopada!

W związku z drugą falą pandemii i podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego zdecydował o czasowym zamknięciu do 14 lutego  2021 r. dla publiczności instytucji kultury.

ZAPISZ SIĘ

Ważne!
Prosimy o terminowe wnoszenie opłat – do 10. dnia każdego miesiąca
w tytule wpłaty:
imię, nazwisko uczestnika, miesiąc lub okres, za który jest wnoszona opłata oraz rodzaj zajęć – zgodny z oficjalną nazwą obowiązującą w BOK

Wpłaty należy dokonać

  • przelewem na konto BOK:   29 1240 1037 1111 0010 0499 5433
  • bezpośrednio gotówką lub kartą w Kasie BOK, ul. Goldoniego 1. Kasa czynna w środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 19.00 oraz we wtorki w godz. 10.00 -13.00