Wystawa “Malarstwo w czasach pandemii” 🗓

18:00, piątek, 15.10.2021 do piątek, 26.11.2021

Zapraszamy na spotkanie z młodymi artystami i ich dziełami powstałymi podczas trwania pandemii. Są to twórcze dokonania klasy III B z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie pod kierunkiem Tomasza Barszcza.

Wernisaż 15.10.2021 o godz. 18.00.

Wystawa składa się z prac malarskich minionego roku szkolnego 2020/2021, więc są to dokonania malarskie jeszcze ówczesnej klasy drugiej, której zajęcia odbywały się w systemie on-line. Czas ten przyniósł niełatwe doświadczenia dla uczniów, ale też i dla nauczycieli. Niektórzy uczniowie przeżywali trudności motywacyjne, brak wiary w sens twórczych działań, a ich praca stawała się  niesystematyczna, czy też chaotyczna.

Jednocześnie, jak to często bywało w historii, twórczość malarska okazywała się pewnego rodzaju terapią, dającą możliwość przetrwania tak trudnych dni. Ten ślad twórczych zmagań stanowi więc pewnego rodzaju dokument tego czasu.

Wystawa czynna do 26 listopada 2021 

Nauczyciel rysunku i malarstwa
Tomasz Barszcz.

from to
Scheduled Archiwum Wydarzeń